Bryom AB hjälper verksamheter att höja kvalitén och kompetensen inom demensområdet. 

Exempel på aktiviteter är:

  • Utbildning för omsorgspersonal, alltifrån baskunskap till spetskunskap. 
  • Implementering av arbetssätt och metoder.
  • Inspirationsföreläsningar, "kick off" dagar,  planeringsdagar och handledning.
Utbildningar kan skräddarsys och anpassas till personal som arbetar på särskilda boenden, inom hemtjänst, på växelvårds/korttidsboende och dagverksamhet etc.


Konsultation kring den fysiska miljön (ute och inne) på demensboenden.
Rådgivning vid uppstart av nätverk.

Handledning och coachning till äldreomsorgspersonal, chefer och team.
Handledning för personalgrupper kring BPSD ( beteendemässiga och psykiska symtom vid demens).  
Bertha Ragnarsdóttir
Kontakta Bertha Ragnarsdottir för bokning.

e-post till Bertha

telefon: 070-305 6186