Här är ditt liv Greta Pettersson - Bok och Studiebok

SEK 400.00

Levnadsberättelsen och levnadsväskan som metod i omsorgen av människor som har svårt att minnas sitt liv och föra sin talan. Här får du lära känna Greta Pettersson och ta del av hennes livsresa, Gretas levnadsberättelse växer fram i samarbete mellan henne själv, hennes anhöriga och personal. Gretas dotter har också packat en levnadsväska som är till stor hjälp för omsorgspersonalen. När det passar kan de ta fram ett föremål från Gretas liv och samtala kring det. Personal och anhöriga får tips om hur de ska skriva en levnadsberättelse och varför,
Utgiven av Gothia förlag.
Endast fåtal exemplar kvar. Kan beställas hos Bryom AB