Hemtjänst Utbildningslåda - Varför är det så svårt?

SEK 1,300.00

Hemtjänst 

Utbildningslådan innehåller 23 korta fallbeskrivningar och 23 bakgrundsberättelser från hemtjänst, dagverksamhet och korttids-& växelvårdsboende som tryckts på hårt papper.

Pedagogiken handlar om att samla upp de första reflektionerna från de som fått berättelsen uppläst för att sedan läsa bakgrundsberättelsen till samma berättelse och därmed fördjupa möjligheten till inlevelse och kunskapsinhämtning. Först därefter tänker vi att Berthas och Guns reflektioner och förslag till samarbetsmöjligheter i fördjupningshäftet kan läsas.

Berättelserna handlar om situationer när anhöriga och personal till personer med en demenssjukdom ännu inte fått till ett bra samarbete. Reflektionsfrågor finns till varje berättelse. Faktakort medföljer.

Användningsområden:

  • Planeringsmöten
  • Arbetsplatsträffar
  • Reflektionsmöten
  • Värdegrundssamtal
  • Som del i vård och omsorgsprogram
  • Som del i anhörigutbildningar

Pris:1 låda: 1 300 kr exklusive moms och frakt.

Vid samtidig beställning av 3 eller fler lådor: 1 100 kr styck exklusive moms och frakt.

Om ni beställer via formuläret ange i fältet Orderkommentarer:

- Fakturainformation/e-faktura,
- Referenskod,
- Kontaktperson,
- Leveransadress,
- e-post och mobiltelefonnummer (för avisering)


 i fältet "Orderkommentarer" innan ni går vidare till "Gå till betalning" välj "banköverföring" Tryck på bekräfta. - Notera att ingen banköverföring behöver göras.

Alternativt beställ direkt genom mail till Bertha@bryom.se och ange information enigt ovan.