Särskilt boende Utbildningslåda - Varför är det så svårt?

SEK 1,300.00

Utbildningslådan för särskilt boende innehåller 23 korta fallbeskrivningar och 23 bakgrundsberättelser. Berättelserna handlar om situationer när anhöriga och personal till personer med en demenssjukdom som bor på ett äldreboende ännu inte fått till ett bra samarbete. Reflektionsfrågor finns till varje berättelse.

Pedagogiken handlar om att samla upp de första reflektionerna från de som fått berättelsen uppläst för att sedan dela ut bakgrundsberättelsen till samma fall och därmed fördjupa möjligheten till inlevelse och kunskapsinhämtning. Först därefter är tanken att de kan de ta del av Berthas och Guns reflektioner och förslag till samarbetsmöjligheter från fördjupningshäftet samt de faktakort som medföljer

Användningsområden:

  • Planeringsmöten
  • Arbetsplatsträffar
  • Reflektionsmöten
  • Värdegrundssamtal
  • Som del i vård och omsorgsprogram
  • Som del i anhörigutbildningar

Pris:1 låda: 1 300 kr exklusive moms och frakt.

Vid samtidig beställning av 3 eller fler lådor: 1 100 kr styck exklusive moms och frakt.


Om ni beställer via formuläret ange i fältet Orderkommentarer:

- Fakturainformation/e-faktura,
- Referenskod,
- Kontaktperson,
- Leveransadress,
- e-post och
- mobiltelefonnummer

 i fältet "Orderkommentarer" innan ni går vidare till "Gå till betalning" välj "banköverföring" Tryck på bekräfta. - Notera att ingen banköverföring behöver göras.

Alternativt beställ direkt genom mail till Bertha@bryom.se och ange information enigt ovan.