Föreläsningar - Utbildning - Handledning - Rådgivning
Uppdragen skräddarsys enligt önskemål med fokus på personcentrerad vård och omsorg.
Föreläsningar/Planeringsdagar
Levnadsberättelsen som ett verktyg - Bertha berättar inspirerande med hjälp av musik, om levnadsberättelsens betydelse. Hur den hjälper personer med demenssjukdom till ett bättre liv.
 
Reminisence -metod / Levnadsväskan - Bertha berättar vad en levnadsväska är och hur den hjälper personer med demenssjukdom till en meningsfull vardag. Levnadsväskan är en reminisence-metod, Bertha har varit med och utvecklat, och som hon publicerat en bok om (Här är ditt liv, Greta!). Föreläsningarna innehåller många praktiska exempel.
• Hur kan personalen gå vidare med BPSD-kvalitetsregistret? 
Varför blir Börje Berg inte bättre trots alla åtgärder?

Många personalgrupper står och stampar och kommer inte vidare med BPSD-arbetet. Hur ska bemötande plan skrivas? Vilka ågtgärder passar Börje bäst? Bertha väver ihop teori, praktik med hjälp av musik och ger olika exempel om alla känner igen. Personalen får tips om hur de kan planera BPSD -arbetet, och råd när de stöter på problem i processen vid BPSD- skattningarna.

• Föreläsning för anhöriga till personer med demenssjukdom med råd och tips kring bemötande.
Rådgivning
Att starta upp och driva nätverk för personal inom vård och omsorg.
Hjälp med implementering av metoder inom demensområdet
Utbildning
Utbildning i Reminiscensemetoden och levnadsväskan. Teori och praktik.  Hur skapar vi meningsfull vardag inom äldreomsorgen med personcentrerad socialt innehåll? Hur aktiveras/stimuleras alla sinnerna?  Miljöns betydelse (färger och form). Musikens betydelse. Ativiering i de olika stadierna (mild-medel-svår). Hur kan vi stärka den demenssjukses sjävlförtroende med fotografier från dennes liv? Arbete med minneslådor.
Specialkomponerade utbildnigar i olika teman inom demensområdet, bemötande (olika strategier beroende av i vilket stadium av demenssjukdomen personen befinner sig i. Jagstödjande förhållningssätt, levnadsberättelsen som ett verktyg.
Anhörigstöd. En resurs eller ett hinder? Hur mår anhöriga till personer med demenssjukdom? Vad tycker de är svårast i kontakten med personalen? Hur kan vi som personal stödja de anhöriga? Hur tar vi vara på de anhörigas kunskap?

Utbildning för hemtjänstpersonal som arbetar med personer med demenssjukdom.

Genomförandeplan kopplat till IBIC (individens behov i centrum). Hur kan den används på bästa sätt?
Handledning
Handledning för omsorgspersonal inom demensområdet i specifika ärenden.
Handledning för omsorgspersonal i BPSD arbetet.